Предузетништво у туризму / модул Предузетништво / радни однос

Предузетништво у туризму на модулу Предузетништво за студенте из радног односа одржаће се 25.11.2023. са почетком у 9:00