Глобални изазови кроз призму руралног развоја у сектору пољопривреде и туризма

Глобални изазови кроз призму руралног развоја у сектору пољопривреде и туризма