Промењен бр. рачуна и позив на број за уплате школарине, испита, потврда ….

Од 05.04.2021. године мења се рачун Академије Рачун: 840-2116666-41 Позив на број 0201-број индекса —–>Пријемни испит, уписнина, школарина, овера семестра, обнова године 0202-број индекса—–>Испити, захтев за одобрење теме мастер рада, одбрана завршног рада (за основне и мастер студије), издавање уверења … Настави са читањем Промењен бр. рачуна и позив на број за уплате школарине, испита, потврда ….